×

PRAVILNIK O POSLOVANJU Z DARILNIMI BONI

 

Darilni boni podjetja ACRON so na voljo v znesku po:

-10 EUR

-20 EUR

 

Kupite jih lahko v poslovalnicah podjetja Acron.

 

1. Splošne določbe

 

1.1. Darilni bon je dokument, ki ga družba izda proti plačilu v obliki listine in katerega so skladno s temi splošnimi pogoji, kot plačilo za blago dolžne sprejeti poslovalnice družbe.

 

2. Obveznost družbe

 

2.1. Obveznost družb iz darilnega bona nastane v trenutku, ko potrošnik (kupec darilnega bona) vplača vrednost darilnega bona. Vplačilo darilnih bonov je možno opraviti z gotovino v poslovalnicah podjetja ACRON navedenih na darilnih bonih. Prodajalec bonov je trgovska družba ACRON d.o.o, Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.

 

2.2. Terjatev iz darilnega bona je vezana na sam dokument in gre vsakokratnemu imetniku darilnega bona.

 

2.3. Obveznost družb iz darilnega bona preneha s tem, ko ga družba sprejme kot plačilo za blago, s potekom veljavnosti darilnega bona ali če postane darilni bon neveljaven iz razlogov iz točke 4.1. teh splošnih pogojev.

 

3. Pravice imetnika darilnega bona

 

3.1. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona lahko zahteva prinosnik bona v času veljavnosti darilnega bona v prodajalnah podjetja ACRON. Čas veljavnosti darilnega bona je napisan na darilnem bonu.

 

3.2. Izpolnitev obveznosti iz darilnega bona zahteva prinosnik tako, da bon predloži v prodajalni kot plačilo ob nakupu blaga. V primeru, da je vrednost nakupa višja od vrednosti darilnega bona, mora imetnik darilnega bona razliko doplačati. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti darilnega bona, se razlika do polne vrednosti bona v gotovini ne vrača.

 

3.3. Imetnik darilnega bona lahko darilni bon prenese na tretjo osebo brez omejitev. Prenos se opravi z izročitvijo darilnega bona. Nov imetnik s prenosom pravic iz darilnega bona pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik.

 

 

4. Ostala določila

 

4.1. Na darilni bon ni dovoljeno ničesar pisati, brisati, črtati ali popravljati. V nasprotnem primeru se šteje darilni bon za neveljavnega.

 

4.2. Družbe lahko zavrnejo izpolnitev obveznosti iz darilnega bona, če ugotovijo, da je darilni bon ponarejen, popisan, ali poškodovan, do stopnje, da se vsebine bona ne da razbrati. Še posebej šifra oz. koda na darilnem bonu mora ostati nepoškodovana, sicer je darilni bon neveljaven in družba zavrne njegovo unovčitev.

 

4.3. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršni koli povezavi z darilnimi boni se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Slovenj Gradcu.

 

 

 

Pravilnik začne veljati 1.1.2016.

 

 

                                                                                                   Direktor podjetja:

                                                                                                              Samo Lampret