×

PRAVILA in SPLOŠNI POGOJI NAGRADNE IGRE

»Poletna nagradna igra www.bagsandmore.si«

 

Organizator nagradne igre je ACRON d.o.o. Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec.

 

Nagradna igra poteka od 21.7.2015 do 23.7.2015. Žrebanje se izvede 23.7.2015 ob 20.00 uri v prostorih podjetja Acron d.o.o., Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec

V nagradnem žrebanju za kovček sodelujejo vsi, ki bodo v obdobju trajanja nagradne igre oddali komentar pod sliko nagradne igre s svojega Facebook profila in napovedali temperaturo ob 20.00 uri na dan 23.7.2015 v Ljubljani. Vsi, ki bodo temperaturo pravilno napovedali, prejmejo tudi dodatno darilo – popust v višini ugotovljene temperature, ki ga lahko vnovčijo v spletni trgovini www.bagsandmore.si do 31.7.2015. Vsi prepozno oddani komentarji ali v nepravilni obliki napovedani časi bodo izločeni (npr. od 27 do 30 stopinj). Veljavna temperatura bo napoved s strani Yahoo Weather«

 

Pri žrebanju bo sodelovala 3-članska komisija:

 

Predsednik komisije: Gregor Krivec 

Član komisije: Robert Prošt

Član komisije: Katja Pokeržnik

 

Žrebal bo izbrani član komisije.

 

Izid žrebanja je dokončen, pritožbe nanj niso mogoče.

 

Seznam nagrajencev se bo hranil na sedežu družbe ACRON d.o.o. Pameče 167, 2380 Slovenj Gradec. Seznam se objavi tudi v naši spletni trgovini www.bagsandmore.si.

Izžrebanci bodo o nagradah obveščeni najkasneje v 15 delovnih dneh od žrebanja. Nagrado - kovček bodo prejeli po pošti, najkasneje v treh mesecih od datuma žrebanja, ki bo 23.7.2015. Vsi, ki bodo pravilno napovedali temperaturo bodo kodo za vnovčitev popusta prejeli isti oz. naslednji delovni dan v sporočilu na Facebook.

 

Nagrada, ki bod podeljena je:

- Kovček temno rdeč Travel&More srednji

- kuponi (kode) s popusti v višini ugotovljene temperature – na sodelujoče, ki bodo pravilno napovedali temperaturo.

 

Nagrad ni mogoče zamenjati za drugo vrsto nagrade, niso izplačljive v gotovini ali prenosljive na tretje osebe.

Varovanje informacij in osebnih podatkov:

 

- Organizator Acron, d. o. o. kot upravljavec osebnih podatkov spoštuje zasebnost udeležencev posamezne nagradne igre in se zavezuje, da bo z osebnimi podatki, pridobljenimi tekom nagradne igre, ravnal skrbno in jih varoval ter obdeloval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov sprejetim pri organizatorju.

 - S podpisom se sodelujoči v nagradni igri strinja s prejemanjem e-novičk organizatorja.

 Udeleženec nagradne igre organizatorju kot upravljavcu zbirke osebnih podatkov dovoljuje, da do preklica udeleženca oziroma do izpolnitve namena obdelave podatkov vodi, vzdržuje in obdeluje zbirko posredovanih osebnih podatkov za potrebe izvedbe nagradne igre v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Ul RS št. 86/04 in 67/07).

-          Osebni podatki v zbirki osebnih podatkov nagrajencev in namen njihovega zbiranja, obdelave, shranjevanja in uporabe:

  • elektronski naslov (za potrebe sodelovanja v nagradni igri, žrebanja in posredovanja pisnih pozivov organizatorja po nadaljnjem ravnanju v primeru upravičenosti do nagrade);
  • ime in priimek, naslov in kraj bivanja (za potrebe identifikacije nagrajenca, žrebanja, obveščanja o nagradah in obveščanja o načinu prevzema nagrad ter za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji);
  • kontaktna telefonska ali GSM številka (za potrebe obveščanja v primeru kakršnihkoli težav z dostavo nagrade);
  • davčna številka in davčni urad nagrajenca (za potrebe poročanja davčnim organom v skladu z veljavno davčno zakonodajo v Republiki Sloveniji)

- V času upravljanja osebnih podatkov ima vsak posamezni udeleženec možnost vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov v zbirki osebnih podatkov, skladno z veljavnimi predpisi.

- Podatke hranimo v računalniški obliki. Po prenehanju potrebe po vodenju podatkov ali na podlagi zahtevka nagrajenca, se podatki izbrišejo.

Podjetje Acron d.o.o. si pridržuje pravico do sprememb zgoraj navedenih pogojev, brez predhodnega obvestila. Možne napake v besedilu.

 

Za dodatne informacije o nagradni igri lahko pišete na elektronski naslov: info@acron-trgovina.si

 

 

Slovenj Gradec, 21.7.2015